Bilgi

Deneyim

İstikrar

KALİTE

Başarı

Güven

Hizmet

Kara sinek sorununu çözmek için tercih edeceğiniz ürün, EGASİNTUZ.
Mücadelede İzlenecek Yol Haritası

Egasan Ziraatin, Haşere ve Zararlı Mücadelesinde işletmedeki hijyenik, yalıtımsal ve depolama şartlarının da yapmış olduğu etkiler dikkate alınarak değerlendirilecek olup, haşere Zararlı mücadele programımız, işletmenize özgü geliştirilmiş ve aşağıda detayları açıklanmıştır.

•Ziraat Mühendislerimiz işletmenizin iç ve dış alanlarını kapsayacak, yerleşim planını analiz edecektir.
•İşletmede risk oluşturacak herhangi nokta veya bölgenin olup olmadığı tespiti yapılıp işletme yetkilisine gerekli bilgiler verilecektir.
•Egasan Ziraat, haşere sorununuza karşı öncelikle işletmenize özgü, uygulama çözümleri tavsiyelerini size bildirecektir.
•Yapılacak olan tüm çalışmalar özel rapor sistemleri ile koruma ve kontrol altına alınacaktır. Her çalışma geriye dönük
olarak kayıt altında tutulacak ve izlenebilirlik sağlanacaktır.
•Uygulamalardan elde edilen veriler istatistiki veri analizi tabanında analiz edilecek olup, bu analiz sonuçları ve değerlendirmeleri tarafınıza verilecektir.
•İşletme de, mücadele kontrol çalışmalarını yürüten uygulayıcı personeller dışında EGASAN ZİRAAT in denetim Mühendisleri tarafından aylık veya üçer aylık dönemlerde teknik denetim çalışmaları yapılacak ve bu kapsamda işletme sıkı olarak gözetim altında tutulacaktır.
•İşletmede yürütülecek Teknik Denetim ve Eğitim çalışmaları da;  teknik yeterliliğe sahip, konusunda uzman Ziraat Mühendisleri ve Gıda Mühendisleri tarafından yürütülecektir.
•Egasan Ziraat, işletmenize şirket ve personel yeterlilikleri,kimyasal bilgileri,entegre zararlı mücadelesi dokümanları ve denetim raporlarını içeren kapsamlı bir dosya sunacaktır.Hizmet Talep Formu Geri