Bilgi

Deneyim

İstikrar

KALİTE

Başarı

Güven

Hizmet

Kara sinek sorununu çözmek için tercih edeceğiniz ürün, EGASİNTUZ.
Organik Tarım


Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden tarım yapmaktır. Son zamanlarda çevre bilinci daha fazla artmış, ozon tabakasındaki delinme, küresel ısınma ve dünya geleceğinin tehlikeye girmesi gibi konular gündeme gelmiştir.

Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçlan, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımı yasaklanması yanında organik ve yeşil gübreleme, ekim nöbeti, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal mücadeleden faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artışını değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir.

EGASAN ZİRAAT MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.; bünyesinde aktif çalışan; Ziraatın her alanında formasyonel alt yapısını tamamlamış Ziraat Yüksek Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri ve akademik kariyer yapan beyin ve uygulayıcı ekip gücüyle; yaratacağı değerlerle bitkisel ve hayvansal üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçiminin hayata geçirilmesini sağlayarak; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığının korunmasını sağlamaktadır.Hizmet Talep Formu Geri