Bilgi

Deneyim

İstikrar

KALİTE

Başarı

Güven

Hizmet

Kara sinek sorununu çözmek için tercih edeceğiniz ürün, EGASİNTUZ.
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi


Eğitim İçeriği:   
OHSAS 18001 Gelişimi
Tanımlar ve Kavramlar
OHSAS 18001 İSG Maddelerinin Detaylı ve Örnekleriyle Açıklanması
Yasal Gereklilikler ve İş Kanunları
işyerinde Bulunan Riskler, Risk Analizi ve Risk Değerlendirne
Kaza Olay vb Vaka Çalışmaları
İSG Yönetim Programı
Önemli Çevresel Unsurların Tespitine İlişkin Örnek Çalışmalar
OHSAS Sistem Dökümantasyonu ve Kalite Yönetim Sistemi İle Entegrasyonu
Belgelendirme Sürecinin Anlatımı
Katılımcılar   : İSG Yönetim Sistemini Kuracak yada Geliştirecek Kuruluş Yöneticileri, Çalışanlar, Öğrenciler.
Eğitim Süresi : 16 Saat (2 Gün )Eğitim Talep Formu Geri