Bilgi

Deneyim

İstikrar

KALİTE

Başarı

Güven

Hizmet

Kara sinek sorununu çözmek için tercih edeceğiniz ürün, EGASİNTUZ.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi


Kuruluşlarda bulunan Çevre Yönetim Sistemi, çevresel sorumlulukların yönetimi için bir iskelet yapı sağlamakta, böylece tüm ticari faaliyetlerde daha etkin ve daha entegre bir rol üstlenmektdir. Çevre Yönetim Sistemi, sürekli geliştirilen çevresel performansın ve kanunlara/tüzüklere uygunluğun sağlanması oluşumunu tanımlayan, standartlara dayanmaktadır. Uluslararası platformda kabul gören ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına belgelendirme imkanı sunmaktadır.

Bu sistem ile;
•Hurda ve israf yönetimi ile belirsizliğin ve tutarsızlığın giderilmesi,
•Uluslararası ticaret engellerini aşma konusunda rekabet avantajının sağlanması,
•Şirketlerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sürdürmesine yardımcı olması,
•Komple performans gelişimi sağlanabilmektedir.Hizmet Talep Formu Geri