Bilgi

Deneyim

İstikrar

KALİTE

Başarı

Güven

Hizmet

Kara sinek sorununu çözmek için tercih edeceğiniz ürün, EGASİNTUZ.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi


“Bilgi” firmaların en önemli unsuru olmakla birlikte, kuruluşların faaliyetlerini yerine getirmede hatta devamlılığı için büyük önem
taşımaktadır. Kuruluşlar prosedürlerini ve belgelerini oluştururken kurumsal risklerin gerekliliklerini sağlamış olur.  ISO 27001
Standardının uygulanması ile özellikle müşterilerin bilgilerinin güvenliğine verdiğiniz  önem ve özeni göstererek rekabette kuruluşlara  avantaj sağlar.

Bu sistem ile;
•Yapılacak kontroller sayesinde bilgilerin korunma metodları belirlenerek yürürlüğe konulur,
•Bir felaket gibi olağanüstü durumlarda kurumlar varlığını devam etme yeterliliğine sahip olur,
•Yasal takipler önlenir,
•Yüksek prestij kazandırır.Hizmet Talep Formu Geri