Bilgi

Deneyim

İstikrar

KALİTE

Başarı

Güven

Hizmet

Kara sinek sorununu çözmek için tercih edeceğiniz ürün, EGASİNTUZ.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitim İçeriği:
Gıda Güvenliği Kavramı
Güvenli Gıda Tüketim Zinciri
HACCP Tanımı ve Tarihsel Gelişimi
GMP ve SSOP Programları 
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının Oluşumu
Temel Kavramların Açıklanması
ISO 22000 Standart Maddelerin Yorumlanması
Prosedürler ve Talimatların Oluşturulması
Ön Gereksinim  Programlarının Oluşturulması (OGP)
Tehlike Türleri ve Zararları
Risk Nedir, Risk Değerlendirme Metotları
Akış Şemaları Tehlike Analizleri,
HACCP Planının Oluşturulması,
O-ÖGP Planının Oluşturulması
Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması, Doğrulanması ve İyileştirilmesi,
Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetler
Pratik ve Örnek Çalışmalar
Belgelendirme Sürecinin Anlatımı…
Katılımcılar : Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamaya Başlayacak yada Geliştirecek Yöneticiler, Çalışanlar. Gıda Üretim Zincirinde Görev Yapan Yöneticiler, Öğrenciler.
Eğitim Süresi : 16 Saat (2 Gün )Eğitim Talep Formu Geri