Bilgi

Deneyim

İstikrar

KALİTE

Başarı

Güven

Hizmet

Kara sinek sorununu çözmek için tercih edeceğiniz ürün, EGASİNTUZ.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi


Eğitim İçeriği:
Çevre Yönetim Sisteminin Tarihçesi
Çevre Yönetim Sisteminin Tanımları
ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Maddelerinin Detaylı ve Örnekleriyle Açıklanması
Türk Çevre Mevzuatı
Uluslararası Çevre Kanunları
Risk Analiz Metodları ve Hesaplama
Önemli Çevresel Unsurların Tespite İlişkin Örnek Çalışmalar
ÇYS Dokümantasyonu ve Kalite Yönetim Sistemi ile Entegrasyonu
Belgelendirme Sürecinin Anlatımı…
Katılımcılar   : Çevre Yönetim Sistemini Kuracak yada Geliştirecek Yöneticiler, Çalışanlar, Öğrenciler, Özel veya Kamu Sektöründe Çalışacak Adaylar ve  ISO 14001 Hakkında Kendini Geliştirmek İsteyen Herkes.
Eğitim Süresi : 16 Saat (2 Gün )Eğitim Talep Formu Geri