Bilgi

Deneyim

İstikrar

KALİTE

Başarı

Güven

Hizmet

Kara sinek sorununu çözmek için tercih edeceğiniz ürün, EGASİNTUZ.
GLOBALG.A.P. – İYİ TARIM UYGULAMALARI


Avrupa Birliği ülkelerindeki büyük perakendeci kuruluşlar (süper-hiper marketler) kendi toplumlarının sağlıklı tarımsal ürünlerin tüketimini sağlamak için bu ülkelerde yetiştirilen ve dışarıdan ithal edilen ürünlerde aranan minimum standartları, yeni bir düzenleme yaparak belirlemişlerdir. GLOBALGAP adı verilen bu protokol, bahçe ürünlerinin (meyve-sebze, kesme çiçek ve fidan) dünyadaki üretimlerinin uygun bir şekilde yapılabilmesi için geliştirilen ve uygulanması gerekli temel esasları içeren İyi Tarım Uygulamaları (İTU) çerçevesini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Sonraki süreçte; Hayvansal üretim, su ürünleri, bitkisel üretim materyalleri, karma yem gibi üretim kollarıda eklenerek GLOBALGAP Protokolü genişletilmiştir. Başlıca sektörler; Entegre Çiftlik Güvenliği (meyve-sebze, çiçek ve süs bitkileri, hububat, çay, yem vs) büyük baş ve küçük baş hayvan çiftlikleri, Entegre Su Ürünleri Güvenliği (alabalık, levrek yetiştirme çiftlikleri vs). 

GLOBALGAP Sertifikası ile; İnsan sağlığına zararlı kimyasal, fiziksel ve biyolojik kalıntılar içermediğini, çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiğini, üretim sırasında üretimi yapan çalışanları veya ortamda bulunan diğer canlıları olumsuz olarak etkilemediğini ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarım mevzuatlarına uygun işlemler yapıldığını belgelenmiş olur.Hizmet Talep Formu Geri