Bilgi

Deneyim

İstikrar

KALİTE

Başarı

Güven

Hizmet

Kara sinek sorununu çözmek için tercih edeceğiniz ürün, EGASİNTUZ.
IFS (International Food Standard) - Food


İşletmenize, IFS Sisteminin kuruluş aşamasında, standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesi, güvenli gıda üretimine uygun şartların oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması, gerekli dokümantasyon ve işletme yapısının iyileştirilmesi konusunda uzman kadromuz ile danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

IFS Belgesi sahibi olmayı isteyen firmalar aşağıdaki kazançları sağlayacaklardır:
•Gıda kökenli tehlikelerin ekonomik bir şekilde kontrolünü sağlar,
•Üretilmiş olan ürünün kalite kontrolünden, önleyici kalite güvencesine geçişi sağlar,
•Ürün kayıplarını azaltır,
•Potansiyel tehlikeler başlangıçta ortaya çıkarılır ve giderilir,
•Güvenlik konularına genel bir yaklaşım sağlar,
•Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı sağlar,
•Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak verir,
•Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olunduğunun kanıtıdır.Hizmet Talep Formu Geri