Bilgi

Deneyim

İstikrar

KALİTE

Başarı

Güven

Hizmet

Kara sinek sorununu çözmek için tercih edeceğiniz ürün, EGASİNTUZ.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi


Kalite;
•Mükemmele ulaşma isteğidir,
•Güven duygusu yaratmadır,
•Herhangi bir ürün veya hizmet sınıfı özelliklerinin, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilme derecesidir,
•Belirli standart yada spesifikasyonlara uygun olarak üretim yapma olgusudur.

ISO 9001 Standardı, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanan ve birçok ülkede uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemidir.

Bu sistem ile;
Müşterilerinizin mevcut olan ve gelecekte varolabilecek isteklerini, yani müşteri memnuniyetinin devamlılığını, çalışan tüm personelinizin sisteme katılımını sağlayarak insan ve altyapı kaynaklarını firmanızın yararları doğrultusunda en etkin olarak kullanmayı ve firma içi maliyeti düşürerek ekonomik kayıpları yok etmeyi, sistemin sürekli iyileştirme özelliği ile firmanızın gelişimini ve büyümesini, sistem bünyesinde firmanızda dönem sonu yapılan veri analizleri ile karar vermede gerçekçi yaklaşımı, ürün veya hizmetinizi tüm proses basamaklarında kontrol etme imkanınız doğacağından pazar payınızın artmasını sağlar.

EGASAN, her kalite yönetim sistemi kurulması faaliyetini kuruluşun kendine özgü farklılıkları nedeniyle özel bir proje olarak ele alır. Her proje kuruluşa uygun bir şekilde tasarlanır, planlanır ve gerçekleştirilir.Hizmet Talep Formu Geri