Bilgi

Deneyim

İstikrar

KALİTE

Başarı

Güven

Hizmet

Kara sinek sorununu çözmek için tercih edeceğiniz ürün, EGASİNTUZ.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)


Kırsal kalkınma plan ve programları ile tarım üreticilerine kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımları için  belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi, ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile kuruluşların köy bazlı sulama tesislerine yönelik yatırımlarını teşvik etmek amacıyla, bir dizi kırsal kalkınma projeleri uygulamaya konulmuştur.

Program Konuları ve Kapsamı:
Tarımsal-Hayvansal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik; (bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin birincil işlenmesi gibi) konularında, Yeni yatım tesisleri, faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknolojilerinin yenilenmesi, Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, Alternatif enerji kaynakları kullanan seralar destek kapsamındadır.Hizmet Talep Formu Geri