Bilgi

Deneyim

İstikrar

KALİTE

Başarı

Güven

Hizmet

Kara sinek sorununu çözmek için tercih edeceğiniz ürün, EGASİNTUZ.
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi


İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı yönetim sisteminin bir parçası olmalıdır. Uzun vadede düşünüldüğünde bu yaklaşım işletmede
çalışanların sağlığını dolayısıyla verimliliği ve üretimi de artıran bir faktördür. Bu nedenle, tüm yöneticilerin çalışanlarını ve işi
etkileyen sağlık ve güvenlik risklerini analiz etmek; riskleri kontrol altına almak üzere sistematik, sürekliliği sağlanmış bir sistem
uygulaması gerekmektedir. Günümüzde, yukarıdaki yaklaşımlardan hareketle, kalite ve çevre ile ilgili standartları takiben İş Sağlığı ve
Güvenliği ile ilgili bir standart geliştirilmiştir. Bu sistem OHSAS 18001 iş Sağlığı ve Güvenliği Sistemidir.

Bu sistem ile;
•Çalışanların maruz kaldığı riskleri minimize etmeyi,
•İşin performansını arttırmayı,
•Diğer işletmeler yada müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmayı sağlarsınız.Hizmet Talep Formu Geri