Bilgi

Deneyim

İstikrar

KALİTE

Başarı

Güven

Hizmet

Kara sinek sorununu çözmek için tercih edeceğiniz ürün, EGASİNTUZ.
Avrupa Birliği Proje ve Hibe Destekleri Danışmanlığı


Avrupa Birliği 28 temel başlıkta 50 den fazla Hibe programını finanse etmekte ve bu programlar çerçevesinde 120 den fazla hibe türü aracılığıyla Kamu kurum ve Kuruluşlarına, Yerel Yönetimlere, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Eğitim Kuruluşlarına ve Özel Sektördeki işletmelerin fikirlerine ve projelerine hibe desteği sunmaktadır. AB tarafından hibe desteği sağlanan temel başlıklar aşağıda belirtilmiştir:

Bu destekler belirli zaman aralıklarında sağlanmakta ve kendilerine has öncelikler taşımakta, ayrıca tamamı önceliklere uygun projelerin tasarlanması yolu ile sağlanmaktadır.

AB hibelerine yönelik olarak;
•Faydalanıcı ile görüşme ya da mahalinde inceleme yolu ile hibe alabilecek projelerin belirlenmesi
•Bu projelere yönelik hibe programlarının belirlenmesi
•Program formatına uygun olarak hibe projelerinin ve hibe başvuru dosyasının hazırlanması
•Hibe başvurusunun takibi ve sonuçlandırılması

Hizmetlerini sunmaktadır.Hizmet Talep Formu Geri